Stroomt het niet in jouw organisatie?

Analyse van de kernoorzaken en concrete oplossingen in één dagdeel

doe de quickscan

quickscan-balansmodel-organisatie-team

Inzicht

in de kernoorzaken

Integrale

aanpak

Draagvlak

in de organisatie

Duurzaam

resultaat

Hoe kan de Quickscan je helpen om de energie weer te laten stromen?

De Quickscan Organisatie in Balans™ is een workshop van een dagdeel waarin je met je team of groep van afgevaardigden uit je bedrijf, aan de slag gaat met het probleem dat je het liefste wilt oplossen. Het probleem dat je bedrijf het meeste dwars zit.

Hoe mooi zou het zijn als je met je eigen mensen in een korte tijd een analyse maakt van de kernoorzaken van het gedeelde probleem? En niet alleen tot een analyse komt, maar ook tot een plan van aanpak om het probleem echt op te lossen? Met concrete acties, verantwoordelijken en invulling van de randvoorwaarden.

Welke problemen kunnen met de Quickscan worden aangepakt?

  1. Te hoge werkdruk
  2. Veel verzuim van medewerkers
  3. Moeite met aantrekken van nieuwe medewerkers en medewerkers te behouden
  4. Communicatieproblemen tussen management en medewerkers
  5. Lage motivatie
  6. Lage kwaliteit van producten en diensten
  7. Ontevreden klanten en medewerkers

Voordelen Quickscan

Kort en krachtig

met focus één dagdeel aan de slag

Draagvlak vanuit de organisatie

de oplossing komt van binnenuit

Inzicht in de kernoorzaken

waardoor is het probleem veroorzaakt en waarvoor is het een oplossing

Zicht op concrete oplossingen

welk gedrag willen we zien en wat is er voor nodig

Duurzaam resultaat

door de integrale aanpak van alle dimensies van de organisatie

Welke probleem zou jij met de Quickscan willen aanpakken?

Duurzaam resultaat door integrale aanpak

De Quickscan betrekt alle dimensies van het bedrijf

Door te werken met een team van afgevaardigden uit alle geledingen van het bedrijf ontstaat er draagvlak en consensus over de kernoorzaken, de gewenste situatie en de oplossingen. Alle dimensies van het balansmodel voor organisaties worden in de scope betrokken.

Materie

Hoe is het met de fysieke werkomgeving (gebouwen, veiligheid en arbeidsomstandigheden) en de hoogte van het ziekteverzuim? In hoeverre zijn de procudures, taken en rollen duidelijk omschreven? Hoe staat het met de financiën? Is de organisatiestructuur effectief?

Hart

Hoe is de onderlinge communicatie en sfeer? Hoe gaan medewerkers met elkaar om en hoe is de samenwerking? Hoe voelen medewerkers zich binnen de organisatie? Zijn ze betrokken?

Hoofd

Wat is de toekomstvisie binnen de organisatie? Welke gedachten en overtuigingen hebben medewerkers over zichzelf en de organisatie? Hoe creatief zijn medewerkers?

Ziel

Wat is de missie van de organisatie en wat zijn de kernwaarden? Wat kenmerkt de organisatie? Wat is het hogere doel? Welk imago heeft de organisatie in de markt? Hoe geinspireerd zijn de medewerkers?

Systeem

Hoe is het bedrijf ontstaan en wat merk je daar nu nog van? Zijn alle ogen dezelfde kant op gericht? Hoe is het met de balans tussen geven en nemen in de organisatie? Hoe staat het met leiderschap in de organisatie?

sander-hilkman-oplossingen-voor-kernoorzaken-quickscan

De Quickscan is een unieke tool

die is ontwikkeld door MARK Academy. Zij heeft het integrale balansmodel voor een gezonde persoonlijke leefstijl vertaald naar een integraal balansmodel voor een gezonde organisatie. Vanuit de filosofie dat vitale medewerkers zorgen voor vitale teams en vitale organisaties. Vitale mensen presteren beter; zijn 18% productiever en verzuimen 27% minder.


Sander Hilkman is door MARK Academy gecertificeerd als Professioneel leefstijltrainer en gecertificeerd om te werken met de Quickscan Organisatie in Balans™.

Laat de energie weer stromen en pak je meest urgente probleem aan.